every little thing

bé xíu xìu xiu…

làm gì thì làm chớ đừng làm bộ

- “If Jin Hee finds someone she really loves, then I should let her go. Isn’t that so?” – “Yes… that’s true. For her, you should. Then again, I don’t believe in that stuff. Sending off … Continue reading

November 5, 2014 · 1 Comment

unspoken

“Những lời chưa nói là những lời khó quên nhất.”

August 7, 2014 · Leave a comment

mười tám

“Khi chúng tôi mười tám, chúng tôi phải lòng nhau, quý mến nhau, ghét bỏ nhau, khóc cùng nhau, trốn chạy, sụp đổ, và quay lưng lại với nhau vô … Continue reading

August 5, 2014 · 2 Comments

to grant one’s wishes

“During these years I’ve learned one trick: to grant one’s wishes. It’s simple: you just need to want something very much, and it comes true.”

August 3, 2014 · Leave a comment

đi tới đi lui

“Ngắm nhìn thế giới từ bên trong chiếc điện thoại thiệt là thú vị quá xá!”

August 3, 2014 · Leave a comment

fate is like shit

“Fate is like shit. Fate is awful. And fate is strong. Fate puts us into a dilemma sometimes, and it also drives us into a corner, where we can’t do anything. Sometimes, … Continue reading

July 20, 2014 · 2 Comments

a little sad

- “I suddenly feel a little sad.” – “Why?” – “Just because… I like you so much.”

July 17, 2014 · Leave a comment

ugikuku

“Con người là những sinh linh buồn bã. Vì chỉ có họ, là giống loài duy nhất hiểu rằng rồi mình sẽ chết đi.” Ugikuku nói xong, đã tan biến … Continue reading

June 30, 2014 · Leave a comment

nói lời tạm biệt

“The last time always happens without the realization that it’s the last time. Perhaps the reason that last times always hurt our heart is out of sadness for not realizing … Continue reading

June 16, 2014 · Leave a comment

tủi mới lớn chúng mình

“Youth should be awkward and simple, and love should be untainted and tacky. That is the only reason why my love in the twenties was heart throbbing and deeply ingrained in my memory. My age … Continue reading

June 14, 2014 · Leave a comment

a chance

“Even if I don’t stand a chance, as long as I don’t give up… Then I still have a chance, right?”

June 1, 2014 · Leave a comment

happy ending

“Happy ending is mine.” =))))))))))))))))))))  

May 22, 2014 · Leave a comment

khôn lớn

“Bọn thiếu niên chẳng bao giờ khôn lớn, có chăng chỉ là, già đi.”

May 15, 2014 · 2 Comments

tìm hoài

“Không tìm thấy chúng cũng tốt, như thế chúng ta có thể mãi mãi đi tìm.”

May 14, 2014 · 3 Comments

một câu chuyện khác

“Nếu câu chuyện của em kết thúc tại đây, thì em nhất định sẽ là Naeri rồi đó. Xem thường bạn bè, ngạo mạn hống hách, coi trời bằng vung… để rồi … Continue reading

May 14, 2014 · Leave a comment

a miracle

“Life has taught me that it’s not easy for someone I love to love me back. When it does happen, it’s nothing short of a miracle.”

May 10, 2014 · 2 Comments

there are moments

“There are moments that I want to stop forever. There are words that I just don’t want to hear.”

May 8, 2014 · 2 Comments
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers