every little thing

bé xíu xìu xiu…

phụ nữ

– Nữ nhân vật chính bích chi hỏi: Then, what would you call “seriously love”? – Nữ nhân vật phụ nghiêm túc trả lời: You don’t even know that much?! Look, for … Continue reading

August 11, 2015 · Leave a comment

the sea of words

“The sea of words is vast beyond your imagination. A dictionary is a boat floating in the great sea. People cross the sea with a boat that is the dictionary, and seek … Continue reading

August 9, 2015 · Leave a comment

ngừi tốt

“You must be a very good person. If you had initially suspected your friend then you could have just went on hating him. People usually think what they want to … Continue reading

July 26, 2015 · Leave a comment

thình thịch

「どきどきする」 “Tim em đập mạnh quá.”

July 13, 2015 · Leave a comment

mai home

“Ồn ào như thế… có cảm giác mình thật sự đã về nhà.”

July 12, 2015 · Leave a comment

úm ba la phép mào xãi ga

– “Anh thích Kotoko ở điểm nào vại?” – “Ừm… cô ấy lúc nào cũng lải nhải ‘Tớ thích cậu, tớ thích cậu…’ như thể đọc thần chú, phiền chết được… … Continue reading

July 4, 2015 · Leave a comment

chiện của các vì xao

“Kotoko pha cà phê ngon lắm.”

June 28, 2015 · Leave a comment

the best

“Of all the stupid things I’ve done, this one is the best.”

June 12, 2015 · Leave a comment

bỗng dưng théc méc

– “Nói năng bất cần như thế rồi viết ra những điều đẹp đẽ đến vậy. Cái nào mới đúng là anh đây?” – “Cả hai không chừng.”

June 12, 2015 · Leave a comment

điều em mong ước

– “I wish it wouldn’t leave…” – “What? You mean me?” – “Today.” Và sau đó thì anh í đã dịu dàng bảo với cô í rằng: “Yeol Moo, just … Continue reading

May 17, 2015 · Leave a comment

vũng lầy của chúng ta

– “What’s the big deal about doing it just once?” – “The first exception is the most crucial mistake! Once you make the first exception, the second and third become … Continue reading

May 17, 2015 · Leave a comment

nhỏ nhoi

“Somewhere in here I was born, and there I died. It was only a moment for you; you took no notice.”

May 3, 2015 · Leave a comment

thói quen xấu của cô là chi?

“Giường của tôi phải đặt ở chỗ có nhiều ánh nắng mặt trời, nếu không hoa thêu trên khăn trải giường thiếu nắng sẽ héo rũ hết.”

April 25, 2015 · Leave a comment

coi rẻ

“Trên thế gian này, thứ bị con người coi rẻ nhất chính là thứ mà họ đã chạm tay qua.”

April 19, 2015 · Leave a comment

rảnh quằn

“Cậu thích người chẳng mảy may thích cậu, không lẽ bỏ cuộc khó dữ vậy sao? Làm ơn làm chuyện gì có ích hơn cho cuộc đời giùm điiiiii!!!!!”

March 30, 2015 · Leave a comment

ngốc hơn một xíu

“Just remember, one can be happier if one can be sillier.”

March 29, 2015 · Leave a comment

tủi chẻ tưi đợp

– “I’m going to find him!” – “Where are you going to find him?” – “On the streets. This city is not that big, we may bump into each other!”

March 15, 2015 · Leave a comment

hao đe???

_Chúa dại chúng ta fãi bít iu thương zà tha thứ kẻ thù. _Gặp kẻ thù, chụy hác: “Chúa dại…” _Kẻ thù: “Chúa đã nghe thái lời khẵn cầu zà xá tọy cho toy…” … Continue reading

March 7, 2015 · Leave a comment

rồi sẽ biết mà he?

– “I just don’t know what I’m supposed to be.” – “You’ll figure that out. The more you know who you are and what you want, the less you let … Continue reading

March 5, 2015 · Leave a comment

hard to find

– “Do you have ID?” – “Not really.”

January 26, 2015 · 1 Comment
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers