every little thing

bé xíu xìu xiu…

rảnh quằn

“Cậu thích người chẳng mảy may thích cậu, không lẽ bỏ cuộc khó dữ vậy sao? Làm ơn làm chuyện gì có ích hơn cho cuộc đời giùm điiiiii!!!!!”

March 30, 2015 · Leave a comment

ngốc hơn một xíu :D

“Just remember, one can be happier if one can be sillier.”

March 29, 2015 · Leave a comment

tủi chẻ tưi đợp

- “I’m going to find him!” – “Where are you going to find him?” – “On the streets. This city is not that big, we may bump into each other!”

March 15, 2015 · Leave a comment

hao đe???

_Chúa dại chúng ta fãi bít iu thương zà tha thứ kẻ thù. _Gặp kẻ thù, chụy hác: “Chúa dại…” _Kẻ thù: “Chúa đã nghe thái lời khẵn cầu zà xá tọy cho toy…” … Continue reading

March 7, 2015 · Leave a comment

rồi sẽ biết mà he?

– “I just don’t know what I’m supposed to be.” – “You’ll figure that out. The more you know who you are and what you want, the less you let … Continue reading

March 5, 2015 · Leave a comment

hard to find

- “Do you have ID?” – “Not really.”

January 26, 2015 · 1 Comment

even if…

“Even if I hate the goodbye. I won’t hate the memories.”

January 22, 2015 · Leave a comment

tình iu

“Tình yêu bắt đầu từ những sự nhầm lẫn.” Ví dụ như là khi cô nói “This is so nice, right?” và anh trả lời “Ah, it’s so nice to be … Continue reading

January 16, 2015 · 2 Comments

năm tháng

- “Cậu có sợ không?” – “Sợ gì kia?” – “Sự vô định của thời gian.”

January 3, 2015 · Leave a comment

níu mãi không buông

“Remember my new song? It’s called Missing notes. I was inspired by your piano. I tried to write a song without do, re, mi, but I failed. Ironically, these notes … Continue reading

December 7, 2014 · Leave a comment

làm gì thì làm chớ đừng làm bộ

- “If Jin Hee finds someone she really loves, then I should let her go. Isn’t that so?” – “Yes… that’s true. For her, you should. Then again, I don’t believe in that stuff. Sending off … Continue reading

November 5, 2014 · 1 Comment

unspoken

“Những lời chưa nói là những lời khó quên nhất.”

August 7, 2014 · Leave a comment

mười tám

“Khi chúng tôi mười tám, chúng tôi phải lòng nhau, quý mến nhau, ghét bỏ nhau, khóc cùng nhau, trốn chạy, sụp đổ, và quay lưng lại với nhau vô … Continue reading

August 5, 2014 · 2 Comments

to grant one’s wishes

“During these years I’ve learned one trick: to grant one’s wishes. It’s simple: you just need to want something very much, and it comes true.”

August 3, 2014 · Leave a comment

đi tới đi lui

“Ngắm nhìn thế giới từ bên trong chiếc điện thoại thiệt là thú vị quá xá!”

August 3, 2014 · Leave a comment

fate is like shit

“Fate is like shit. Fate is awful. And fate is strong. Fate puts us into a dilemma sometimes, and it also drives us into a corner, where we can’t do anything. Sometimes, … Continue reading

July 20, 2014 · 2 Comments

a little sad

- “I suddenly feel a little sad.” – “Why?” – “Just because… I like you so much.”

July 17, 2014 · Leave a comment

ugikuku

“Con người là những sinh linh buồn bã. Vì chỉ có họ, là giống loài duy nhất hiểu rằng rồi mình sẽ chết đi.” Ugikuku nói xong, đã tan biến … Continue reading

June 30, 2014 · Leave a comment

nói lời tạm biệt

“The last time always happens without the realization that it’s the last time. Perhaps the reason that last times always hurt our heart is out of sadness for not realizing … Continue reading

June 16, 2014 · Leave a comment

tủi mới lớn chúng mình

“Youth should be awkward and simple, and love should be untainted and tacky. That is the only reason why my love in the twenties was heart throbbing and deeply ingrained in my memory. My age … Continue reading

June 14, 2014 · Leave a comment
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers