every little thing

bé xíu xìu xiu…

điều em mong ước

– “I wish it wouldn’t leave…” – “What? You mean me?” – “Today.” Và sau đó thì anh í đã dịu dàng bảo với cô í rằng: “Yeol Moo, just … Continue reading

May 17, 2015 · Leave a comment

vũng lầy của chúng ta

– “What’s the big deal about doing it just once?” – “The first exception is the most crucial mistake! Once you make the first exception, the second and third become … Continue reading

May 17, 2015 · Leave a comment

nhỏ nhoi

“Somewhere in here I was born, and there I died. It was only a moment for you; you took no notice.”

May 3, 2015 · Leave a comment

thói quen xấu của cô là chi?

“Giường của tôi phải đặt ở chỗ có nhiều ánh nắng mặt trời, nếu không hoa thêu trên khăn trải giường thiếu nắng sẽ héo rũ hết.”

April 25, 2015 · Leave a comment

coi rẻ

“Trên thế gian này, thứ bị con người coi rẻ nhất chính là thứ mà họ đã chạm tay qua.”

April 19, 2015 · Leave a comment

rảnh quằn

“Cậu thích người chẳng mảy may thích cậu, không lẽ bỏ cuộc khó dữ vậy sao? Làm ơn làm chuyện gì có ích hơn cho cuộc đời giùm điiiiii!!!!!”

March 30, 2015 · Leave a comment

ngốc hơn một xíu

“Just remember, one can be happier if one can be sillier.”

March 29, 2015 · Leave a comment

tủi chẻ tưi đợp

– “I’m going to find him!” – “Where are you going to find him?” – “On the streets. This city is not that big, we may bump into each other!”

March 15, 2015 · Leave a comment

hao đe???

_Chúa dại chúng ta fãi bít iu thương zà tha thứ kẻ thù. _Gặp kẻ thù, chụy hác: “Chúa dại…” _Kẻ thù: “Chúa đã nghe thái lời khẵn cầu zà xá tọy cho toy…” … Continue reading

March 7, 2015 · Leave a comment

rồi sẽ biết mà he?

– “I just don’t know what I’m supposed to be.” – “You’ll figure that out. The more you know who you are and what you want, the less you let … Continue reading

March 5, 2015 · Leave a comment

hard to find

– “Do you have ID?” – “Not really.”

January 26, 2015 · 1 Comment

even if…

“Even if I hate the goodbye. I won’t hate the memories.”

January 22, 2015 · Leave a comment

tình iu

“Tình yêu bắt đầu từ những sự nhầm lẫn.” Ví dụ như là khi cô nói “This is so nice, right?” và anh trả lời “Ah, it’s so nice to be … Continue reading

January 16, 2015 · 2 Comments

năm tháng

– “Cậu có sợ không?” – “Sợ gì kia?” – “Sự vô định của thời gian.”

January 3, 2015 · Leave a comment

níu mãi không buông

“Remember my new song? It’s called Missing notes. I was inspired by your piano. I tried to write a song without do, re, mi, but I failed. Ironically, these notes … Continue reading

December 7, 2014 · Leave a comment

làm gì thì làm chớ đừng làm bộ

– “If Jin Hee finds someone she really loves, then I should let her go. Isn’t that so?” – “Yes… that’s true. For her, you should. Then again, I don’t believe in that stuff. Sending off … Continue reading

November 5, 2014 · 1 Comment

unspoken

“Những lời chưa nói là những lời khó quên nhất.”

August 7, 2014 · Leave a comment

mười tám

“Khi chúng tôi mười tám, chúng tôi phải lòng nhau, quý mến nhau, ghét bỏ nhau, khóc cùng nhau, trốn chạy, sụp đổ, và quay lưng lại với nhau vô … Continue reading

August 5, 2014 · 2 Comments

to grant one’s wishes

“During these years I’ve learned one trick: to grant one’s wishes. It’s simple: you just need to want something very much, and it comes true.”

August 3, 2014 · Leave a comment

đi tới đi lui

“Ngắm nhìn thế giới từ bên trong chiếc điện thoại thiệt là thú vị quá xá!”

August 3, 2014 · Leave a comment
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 38 other followers